Category : Books Entertainment Stationery > Books Entertainment Stationery > หนังสือ การปฏิรูปการเมืองไทย

 รายละเอียดของ หนังสือ การปฏิรูปการเมืองไทย

หนังสือ การปฏิรูปการเมืองไทย หนังสือเล่มนี้เป็นการนำ “รายงานวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปการเมืองไทย เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.)” เมื่อปี พ.ศ. 2538 จำนวน 15 เรื่อง ซึ่งเป็นชุดโครงการวิจัยดีเด่นด้านนโยบายสาธารณะ กลับมาจัดพิมพ์ใหม่เป็นเล่มเดียวในฐานะเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ งานวิจัยชุดนี้กลายเป็นหนึ่งในฐานคิดและข้อเสนอสำคัญบนเส้นทางปฏิรูปการเมืองไทย ผ่านการออกแบบรัฐธรรมนูญ ฉบับ ‘ประชาชน’ ปี พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ยังได้ชำระต้นฉบับใหม่ โดยจัดแบ่งหมวดหมู่ใหม่ ดังต่อไปนี้ ก. รัฐธรรมนูญ – รูปแบบและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดย พูนศักดิ์ ไวสำรวจ – พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ โดย สมคิด เลิศไพฑูรย์ – สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (ศึกษารูปแบบการจำกัดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญให้ไว้อย่างเหมาะสม) โดย วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ – ระบบการออกเสียงประชามติ โดย นันทวัฒน์ บรมานันท์ ข. รัฐสภา การเลือกตั้ง ประชามติ – การปรับปรุงระบบพรรคการเมืองของไทย โดย บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ – ระบบการเลือกตั้งที่ลดการซื้อเสียงและให้โอกาสคนดีสมัครรับเลือกตั้งเพื่อทดแทนระบบการเลือกตั้งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดย ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ – การปรับปรุงระบบการทำงานของคณะกรรมาธิการของสภาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดย ธงทอง จันทรางศุ – ระบบการบริหารงานหน่วยธุรการของรัฐสภาที่เป็นอิสระ โดย มนตรี รูปสุวรรณ – ระบบการเสนอและพิจารณาร่างกฎหมายการเงิน โดย อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป – ระบบการควบคุมตรวจสอบรัฐบาลทางการเมืองที่เหมาะสม โดย สุรพล นิติไกรพจน์ ค. องค์กรอิสระ – องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ โดย วิษณุ วรัญญู – ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ โดย กมลชัย รัตนสกาววงศ์ – ระบบการตรวจสอบทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง โดย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ – การจัดตั้งองค์กรเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดย ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ – รูปแบบองค์กรที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประกอบการยกร่างบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ โดย ทิวา เงินยวง ผู้เขียน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักพิมพ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) น้ำหนัก 1095 กรัม ขนาดรูปเล่ม 166 x 241 x 41 มม. จำนวนหน้า 752 หน้า ชนิดกระดาษ ปกอ่อน ชนิดปก กระดาษถนอมสายตา เนื้อในพิมพ์ ขาวดำ

ซื้อ หนังสือ การปฏิรูปการเมืองไทย
  • ราคาปกติ : 546.25 บาท
  • ราคาลดพิเศษ : 475 บาท
  • ส่วนลด : 71.25 บาท
  • Brand : Books Entertainment Stationery
  • รหัสสินค้า : 172486010
  • การจัดส่ง : ฟรี*

ซื้อ หนังสือ การปฏิรูปการเมืองไทย

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ เช็คราคาล่าสุด ที่นี้

 

 

รูปสินค้า หนังสือ การปฏิรูปการเมืองไทย

หนังสือ การปฏิรูปการเมืองไทย รูบที่ 1

 

รีบจัดด่วน ก่อนหมดโปร หนังสือ การปฏิรูปการเมืองไทย รับโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทุกวัน! รายละเอียดเพิ่มเติม ราคาล่าสุด พร้อมส่วนลด คลิก!!! ลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ…

 

ซื้อ หนังสือ การปฏิรูปการเมืองไทย
 

รีวิวจากลูกค้า ที่ซื้อ หนังสือ การปฏิรูปการเมืองไทย

5 ดาว รีวิว หนังสือ การปฏิรูปการเมืองไทย

ส่งไวดีคับ สวยงาม

4.5 ดาว รีวิว หนังสือ การปฏิรูปการเมืองไทย

It is very fast from order to receipt.

4.5 ดาว รีวิว หนังสือ การปฏิรูปการเมืองไทย

โอเคดีครับ เหมาะสมราคาดี

รีวิว หนังสือ การปฏิรูปการเมืองไทย

Facebook CommentsRelated Product