Category : Home Appliances > Major Home Appliances > MAZUMA เครื่องทำน้ำอุ่น Crystal 3.5

 ซื้อ MAZUMA เครื่องทำน้ำอุ่น Crystal 3.5
  • ราคาปกติ : 2288.5 บาท
  • ราคาลดพิเศษ : 1990 บาท
  • ส่วนลด : 298.5 บาท
  • Brand : Major Home Appliances
  • รหัสสินค้า : 186039010
  • การจัดส่ง : ฟรี*

ซื้อ MAZUMA เครื่องทำน้ำอุ่น Crystal 3.5

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ เช็คราคาล่าสุด ที่นี้

 

 

รายละเอียด ของ MAZUMA เครื่องทำน้ำอุ่น Crystal 3.5

MAZUMA เครื่องทำน้ำอุ่น Crystal 3.5 ชื่อแบรนด์ : MAZUMA รุ่น : Crystal 3.5 ขนาด : 20x30x8 cm. น้ำหนัก : 1.14 Kg. กำลังไฟฟ้า : 3500 W. สี : White (ขาว) การรับประกัน : ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปี ฮีตเตอร์รับประกัน 5 ปี (นับจากวันที่ซื้อสินค้า) /รับประกันภายในประเทศ   รายละเอียดสินค้า ปลดเปลื้องความอ่อนล้าด้วย MAZUMA เครื่องทำน้ำอุ่นมาซูม่า3500วัตต์ รุ่นCRYSTAL3.5 มั่นใจในระบบความปลอดภัย กับดีไซน์ที่เน้นความเรียบง่าย น้ำอุ่นเร็วทันใจด้วยหม้อต้มกำลังไฟ 3500 วัตต์ ให้วันของคุณเริ่มต้นและจบลงด้วยความอบอุ่นจากMAZUMA   คุณสมบัติ – เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้ำน้ำผ่ำนร้อนทันที – ขดลวดทำควำมร้อน ผลิตมำจำกทองแดง ฉนวนภำยในหุ้มด้วยแมกนีเซียมออกไซด์ไม่ก่อให้เกิดไฟฟ้ารั่ว – กระป๋องฮีตเตอร์ เป็นแบบ Grilon ทำจำกพลำสติกไนล่อน ผสมไฟเบอร์ ทนควำมร้อนได้สูงถึง 200 องศำ และเป็นฉนวนทำงไฟฟ้ำ ปลอดภัย – ปรับอุณหภูมิด้วยระบบ Electronic Control ตั้งแต่ 32 – 45องศำ ตำมควำมเหมำะสม – ปลอดภัยด้วยระบบป้องกันไฟฟ้ำรั่ว AUTOMATIC LEAKAGE CURRENT CUT-OFF ตัดการทางานของเครื่องภายใน 0.1วินำที หำกเกิดกระแสไฟฟ้ำรั่วแม้เพียง 15 มิลลิแอมแปร์ – ตัวเครื่องภำยนอกผลิตจำกพลำสติกเกรด ABS แข็งแรง ทนทำน ทนควำมร้อนได้สูงถึง 120C – ระบบควำมปลอดภัยจำกน้ำร้อนสูง AUTOMATIC OVERHEAT SAFETY CUT-OFF ตัดไฟทันทีเมื่ออุณหภูมิเกิน 57องศำ – สำยไฟทนควำมร้อนได้สูง 105องศำ – ออกแบบตำมมำตรฐำน IPX4ป้องกันน้ำเข้ำเครื่อง – ชุดฝักบัวสีขำว 1 ระดับ ได้รับมำตรฐำนอุตสำหกรรม ด้ำนสิ่งแวดล้อม มอก.2066-2552 – สินค้ำได้รับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ด้ำนควำมปลอดภัย มอก.1693-2547   วัสดุที่ใช้ – ฝาครอบเครื่องเป็นพลาสติก ABS กระป๋องฮีตเตอร์ เป็น GRILON   วิธีการดูแลรักษา/ทำความสะอาด – ใช้ผ้าสะอาดชุบและเช็คบริเวณตัวเครื่องกรองด้านนอก   วิธีการใช้งาน – ใช้สำหรับการอาบน้ำเพื่อสุขภาพ   ข้อควรระวัง – ต้องติดตั้งสายดินก่อนการใช้งานทุกครั้ง และต้องติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการ   Call Center / ช่องทางการรับประกัน 842 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร : 080 057 4757 เวลาทําการ : จันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 – 18.00 น. *วันพุธ เวลา 9.00 – 16.30 น.

รูปสินค้า MAZUMA เครื่องทำน้ำอุ่น Crystal 3.5

MAZUMA เครื่องทำน้ำอุ่น Crystal 3.5 รูบที่ 1

 

วุ้นเส้น ยังต้อง แนะนำ MAZUMA เครื่องทำน้ำอุ่น Crystal 3.5 รับข้อเสนอพิเศษๆ จากทางเราก่อนที่สินค้าจะหมดสต๊อค อ่านข้อมูลเพิ่มได้ตามลิงค์ด้านล่าง คลิก!!!

 

ซื้อ MAZUMA เครื่องทำน้ำอุ่น Crystal 3.5
 

รีวิวจากลูกค้า ที่ซื้อ MAZUMA เครื่องทำน้ำอุ่น Crystal 3.5

5 ดาว รีวิว

ความคุ้มค่าดี คุณภาพของสินค้าดี

4.5 ดาว รีวิว

ของแท้ ได้รับส่วนลดเยอะดี

รีวิว MAZUMA เครื่องทำน้ำอุ่น Crystal 3.5

Facebook CommentsRelated Product